3. Monitorovací zpráva


V dubnu 2013 byla odevzdána 3. Monitorovací zpráva.