Porada projektového týmu č.2


Dne 17. 9. 2012 proběhla 2. porada projektového týmu. Předmětem jednání bylo ukončení tvorby metodiky záznamu a zahájení záznamu vyučovacích hodin jednotlivými projektovými pracovníky.