Ukončení tvorby metodiky


Ukončili jsme tvorbu Metodiky záznamu a on-line přenosu. Tato metodika popisuje možné způsoby záznamu vyučovacích hodin pomocí webkamery nebo videokamery, způsob zpracování záznamu a jeho zpřístupnění pomocí webového rozhraní.