2. Monitorovací zpráva


Dne 23. 11. 2012 byla odevzdána 2. Monitorovací zpráva.