1. Monitorovací zpráva


Dne 27. 6. 2012 byla odevzdána 1. Monitorovací zpráva.